VỀ CHÚNG TÔI

theo đuổi chất lượng tốt nhất

Rolking Felt Co, Ltd được thành lập vào năm 1983, kinh doanh chính là len cảm thấy Lúc đầu. Sau những năm phát triển, chúng tôi mở rộng dòng sản phẩm của chúng tôi để cảm thấy khác nhau nộp, không chỉ trong len, cũng đã cảm thấy polyeser. Bên cạnh nguyên liệu cơ bản, Rolking cũng trở thành professonal trong thành phẩm cảm thấy, như máy sấy len bóng. Tất cả các sản phẩm này, chúng tôi là tất cả trong lãnh đạo posation.

CÁC SẢN PHẨM

WhatsApp Online Chat!