మా గురించి

నాణ్యత ఉత్తమ ముసుగులో

Rolking, కో ఫెల్ట్ లిమిటెడ్ 1983 లో స్థాపించబడింది, ప్రధాన వ్యాపార ఉన్ని begining వద్ద భావించాడు ఉంది. అభివృద్ధి ఈ సంవత్సరాల తరువాత, మేము వివిధ మా ఉత్పత్తి లైన్ ఉన్ని లో మాత్రమే దాఖలు భావించాడు విస్తరించేందుకు, కూడా తయారు polyeser భావించాడు. ప్రాథమిక పదార్థం పాటు, Rolking కూడా భావించారు పూర్తి ఉత్పత్తులలో professonal, ఉన్ని వదిలే బాల్ వంటి మారింది. ఈ ఉత్పత్తులు, మేము నాయకుడు posation అన్ని ఉన్నాయి.

PRODUCTS

WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!