எங்களை பற்றி

தரமான சிறந்த நோக்கத்தில்

Rolking, கோ தெரிஞ்சுதா லிமிடெட் 1983 இல் நிறுவப்பட்டது, முக்கிய வணிக கம்பளி ஆரம்பத்தில் உணரப்படும். இந்த வருடங்களில் வளரும் பிறகு, நாங்கள் வெவ்வேறு எங்கள் தயாரிப்பு வரிசை கம்பளி மட்டும், தாக்கல் உணர்ந்தேன் விரிவாக்க, செய்யப்பட்டன.அவைகள் polyeser உணர்ந்தேன். அடிப்படை பொருள் தவிர, Rolking மேலும் உணர்ந்தேன் முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளில் professonal, கம்பளி உலர்த்தி பந்து போன்ற ஆக. அனைத்து இந்த பொருட்கள், நாம் தலைவர் posation அனைத்து உள்ளன.

தயாரிப்புகள்

பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!