අපි ගැන

ගුණාත්මක හොඳම ලුහුබැඳ

Rolking Co., Ltd. 1983 දී ආරම්භ කරන ලදී, ප්රධාන ව්යාපාරික ලොම් වලිනුත් දී හැගී දැනුණා. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින මෙම වසර පසුව, අප විවිධ අපගේ නිෂ්පාදන ව්යාප්ත පමණක් නොව ලොම් දී, ගොනු දැනුණා ද ඉදිරිපත් polyeser දැනුණා. මූලික ද්රව්යමය අමතරව, Rolking හිතුණා නිමි නිෂ්පාදන, ලොම් වියළනය බෝලයක් සේ professonal බවට පත් වේ. මේ සියලු නිෂ්පාදන, අප සියලු නායක posation වේ.

නිෂ්පාදන

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!