ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നന്ഗൊന്ഗ് രൊല്കിന്ഗ് തോന്നി കോ, ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

ഫന്ജിഅജ്ഹൈ നോർത്ത്, ഛുഇയന്ഗ് ടൗൺ

നന്ഗൊന്ഗ് സിറ്റി, ഹെബെയ് ചൈന 055750

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

Sales: 0086-10-60211314

M.Ph: 0086-13426424820

Working Time

Monday-Friday: 9:00am to 18:00pm

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!